Retræte på Sydfyn

Når vi mødes i trygge fællesskaber, giver det grobund for udvikling og meningsudveksling. Fællesskabet bidrager med støtte og energi, hvor igennem fællesskabsdynamikken kan hjælpe hinanden hen mod det vi ønsker. Vores udfordringer i livet er unikke for os. Når vi anskuer udfordringer i et fællesskab, bliver det muligt at set det fra flere perspektiver. Et trygt og tillidsfuldt fællesskab kan være et inspirerende og skabende miljø at være en del af.

De fællesskaber, som jeg tilbyder, består af min. 6-12 deltagere. Større grupper på omkring 20 deltager.