Forældre – barn

Sanselige forløb for kvinder – mærk den feminine guddommelighed. Sanseligt møde med naturen og moderjord, din egen kvindelige skaberkraft og din baby.

Når vi mødes i trygge og hjertelige fællesskaber, giver det grobund for udvikling og meningsudveksling. Fællesskabet bidrager med støtte og energi, hvor igennem fællesskabsdynamikken kan hjælpe hinanden hen mod det vi ønsker. Vores udfordringer i livet er unikke for os. Når vi anskuer udfordringer i et fællesskab, bliver det muligt at set det fra flere perspektiver. Et trygt og tillidsfuldt fællesskab kan være et inspirerende og skabende miljø at være en del af.